Een gezin in beweging

Gezinstherapie

Een gezin is voortdurend in beweging en in ontwikkeling. Levensfases wisselen elkaar af en gezinsleden zijn telkens weer opnieuw bezig met het vinden van nieuw evenwicht. Soms gaat dit makkelijk en zonder al te veel problemen. Maar soms zijn we het evenwicht volkomen kwijt en is het nodig om in gesprek te gaan om de verbinding tussen gezinsleden te herstellen naar een gezondere relatie.

Het verhaal van ieder gezinslid

Sensereen wil met aandacht en respect kijken naar het verhaal en de visie van ieder gezinslid.
Essentieel in dit verhaal zijn dus de personen die deel uitmaken van het gezin, maar ook andere dierbaren die mee het levenspad bewandelen krijgen een plek in de therapie.
Soms is het ook nodig om een stap terug in het verleden te zetten om een gezin door en door te leren kennen, en de juiste hulp te kunnen bieden.