Welkom bij Sensereen

De relaties met de belangrijke personen in je leven komen soms onder druk te staan

Nieuwe levensfases, een nieuw gezin, werkstress of het overlijden van een dierbare, kunnen ten grondslag liggen aan pijnlijke periodes in het leven.
Vaak heb je dan het gevoel er niet meer uit te komen en telkens dezelfde innerlijke worstelingen, gedachtegangen en vooral ook ruzies met je dierbaren te hebben.

Zorgen spanningen in je gezin of relatie voor een negatieve sfeer?
Lijkt de communicatie voortdurend op niets uit te lopen en heb je het gevoel naast elkaar heen te leven?

Systeemtherapie probeert middels gesprekken met jou en met de belangrijke mensen in jouw omgeving, helderheid te brengen in de wirwar van emoties en gedachten, dit zodat er meer rust en verbondenheid ontstaat.


Relatietherapie

Relatietherapie is nodig wanneer de patronen die je dagelijks leven binnen zijn geslopen, hebben geleid tot relatieproblemen en/ of een huwelijkscrisis.
Het voelt dan alsof je minder liefde, respect en begrip voor elkaar kunt opbrengen.
Het gevoel voor elkaar terug krijgen, kan door [..lees meer]

Gezinstherapie

Een gezin is voortdurend in beweging en in ontwikkeling. Levensfases wisselen elkaar af en we zijn telkens weer opnieuw bezig met het vinden van nieuw evenwicht. Soms gaat dit makkelijk en zonder al te veel problemen. Maar soms zijn we het evenwicht volkomen kwijt en is het nodig om in gesprek te gaan om de [..lees meer]

Systemische kijk voor zorginstellingen/ bedrijven

Mijn visie is dat de mens en zijn omgeving voortdurend in beweging en in ontwikkeling zijn. In deze beweging kunnen er met mensen en tussen mensen fricties, moeilijkheden en een gevoel van verlies van invloed op het eigen bestaan ontstaan. Vaak is dit heftiger voor mensen met een psychiatrische diagnose. Het bieden van ruimte [..lees meer]

Familieopstellingen

Een familieopstelling met een cliënt neerzetten levert in alle gevallen inzichten op. Tijdens het opstellen van iemands systeem van herkomst worden een aantal zaken zichtbaar; Zoals niet direct zichtbare relaties tussen familieleden, blokkades, knelpunten en intergenerationeel trauma. Deze herkennen, erkennen en trachten weg te nemen is het doel van deze therapievorm. [..meer info]