Familieopstellingen

Familieopstellingen

Een familieopstelling is een vorm van alternatieve psychotherapie die in West-Europa geherintroduceerd werd door Bert Hellinger. Tijdens het opstellen van iemands systeem van herkomst worden een aantal zaken zichtbaar zoals niet direct zichtbare relaties tussen familieleden, blokkades, knelpunten en intergenerationeel trauma. Deze herkennen, erkennen en trachten weg te nemen is het doel van deze therapievorm. Een familieopstelling  met een cliënt neerzetten is altijd een avontuur en levert in alle gevallen inzichten op. Soms bruusk en schokkend en soms meer op een zachte manier, alsof een wazig beeld wat scherper wordt.

De visie van SenSereen

Een opstelling neerzetten is altijd helpend wanneer je het gevoel hebt dat het verleden en / of de patronen in je familie, jouw ontwikkeling in het hier en nu vertraagd of beperkt. Ik merk dat ik vooraf altijd ruimte probeer te maken voor de verhalen en patronen die sluimeren in het onbewuste; In patronen die nog geen taal hebben gekregen maar duidelijk voelbaar zijn in hun beperkingen en krachten.