Uw therapeut

Mijn naam is Naima Salhi. Ik heb de 4 jarige opleiding voor systemische psychotherapie aan de Interactie -academie afgerond in Antwerpen en heb ruim 15 jaar ervaring in het werken met gezinnen en partners. De laatste 10 jaar heb ik als gezins- en relatietherapeut gewerkt voor de afdeling jeugd van de gespecialiseerde GGZ .

Ik ben geboren en getogen in het nabije België en opgegroeid in een Marokkaans gezin. Het grootste deel van mijn volwassen leven heb ik in Nederland doorgebracht.
De juiste toon in de communicatie vinden en een brug proberen te slaan tussen mensen zijn belangrijke aspecten van mijn werk, die ik in mijn eigen leven al goed heb kunnen oefenen.

Voor mij is goed luisteren naar het verhaal van iemand met de wil om dat verhaal te doorgronden een belangrijke eerste stap in het proces van samenwerken met mijn cliënten. Een vleugje humor en een flinke dosis menselijkheid mag in de gesprekken uiteraard niet ontbreken.

Naima Salhi Sensereen

Visie systeemtherapie

Relaties, gezin en verdere omgeving vormen tezamen een sociaal systeem. Mensen komen sneller uit de problemen met een therapie die aandacht heeft voor de individuele beleving van ieders gezinslid en de wisselwerking tussen mensen, en tussen de klachten en de reacties in de omgeving.

Klachten van de één worden circulair beïnvloed door de anderen in het sociale systeem en vice versa. Relatie- en gezinstherapie maakt gebruik van dit inzicht.

De behandeling richt zich zowel op het aangemelde probleem als op de relaties en reactiepatronen in de sociale omgeving. Daarmee stelt de therapeut de cliënten in staat de vicieuze cirkel te doorbreken. Zo wordt voorkomen dat moeilijkheden mede in stand worden gehouden door iemands omgeving en kunnen veranderingen beter beklijven.
Systeemtherapie is niet alleen een aanpak voor relatieproblemen of moeilijkheden binnen een gezin. Het is een specialistische vorm van psychotherapie die effectief is gebleken bij o.a. stemmingsklachten (depressie), angstklachten, verlies c.q. rouwverwerking en trauma gerelateerde klachten.
De therapie kan ook individueel doorlopen worden.

Sensereen is aangesloten bij...

Stichting RBCZ

Bij de stichting RBCZ sta ik eveneens geregistreerd als therapeut, werkend in de gezondheidszorg. Naast registratie en certificatie biedt de RBCZ onafhankelijk tuchtrecht. Meer informatie is te vinden op de site: www.rbcz.nu.

NVRG

De NVRG waarborgt de kwaliteit van de beroepsuitoefening van relatie- en gezinstherapeuten. De NVRG heeft dat omschreven in dit document:

NVRG-Visie.pdf

In dit document kunt u meer lezen over de werkwijze en de kenmerken van systeemtherapie. U kunt bij de vereniging ook nagaan of een therapeut daadwerkelijk gekwalificeerd is en geregistreerd staat als systeemtherapeut.

NVPA

Naast de NVRG ben ik als therapeut ook geregistreerd bij de NVPA, Nederlands verbond voor psychologen, psychotherapeuten en agogen.
De NVPA is een beroepsorganisatie voor professionele therapeuten werkend binnen de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Het NVPA onderschrijft de kwaliteitseisen zoals die door cliënten- en consumenten organisaties opgesteld zijn, als beroepsvereniging nemen zij deel aan het jaarlijkse onderzoek door de consumentenbond.

Op de site van de NVPA kunt u meer lezen over vergoedingen van de zorgverzekeraar. Als u klikt op "voor cliënten" en dan op "zorgverzekeraars", ziet u een duidelijk overzicht van vergoedingen bij verschillende verzekeraars.

SCAG

De SCAG is de brancheorganisatie van complementaire en alternatieve gezondheidszorg.

Sensereen is aangesloten bij SCAG waardoor onze cliënten kunnen rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij klachten. Sensereen voldoet hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), maar bovenal dragen wij bij aan de kwaliteit van zorg.

Meer informatie kunt u vonden op de website van SCAG